โกดังสำเร็จรูป Model MW-02

โกดังสำเร็จรูป

โกดังสำเร็จรูปคืออาคารที่มีโครงสร้างเหล็กและผนังที่ผลิตจากโรงงานแล้วนำมาประกอบที่หน้างาน มีข้อดีคือประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และแรงงานในการก่อสร้าง สามารถเคลื่อนย้ายหรือถอดประกอบได้ และมีความแข็งแรงทนทาน โกดังสำเร็จรูปมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น โรงงาน คลังสินค้า ตลาด สนามกีฬา โรงยิม ฯลฯ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)     ความสูง (เมตร)                        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021           7           5           4.5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022           8           5          4.5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023           9           6           4.5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 

 

 โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)   สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1           7          5         4.5  ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2            7           5           4.5     ดำ

 

 

 โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3            7            5          4.5     ดำด้าน

 

  

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4            7            5          4.5     น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)            สี 
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5            7            5           4.5        น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6           7           5          4.5     เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1
  ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)     ความสูง (เมตร)        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1          8         5        4.5     ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)     ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2          8         5        4.5   ดำ

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3  
ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)     ความสูง (เมตร)        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3          8         5        4.5   ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4  
ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)     ความสูง (เมตร)        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4          8         5        4.5   น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5  
ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)     ความสูง (เมตร)        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5          8         5        4.5 น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6  
ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)     ความสูง (เมตร)        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6          8         5        4.5   เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1           9           6          4.5     ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2            9           6           4.5     ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3            9            6          4.5    ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4            9           6        4.5   น้ำเงิน

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5            9           6        4.5 น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6            9           6        4.5 เหลือง

 

 

Visitors: 206,358