โกดังสำเร็จรูป Model MW-01

โกดังสำเร็จรูป Model MW-01

โกดังสำเร็จรูป Model MW-01   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)                        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011           5          3         3    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012           6          3         3    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013           7          4         3.5     ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1           5          3          3    ขาว

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2           5          3          3     ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3           5          3          3     ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4           5          3          3    น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5           5          3          3     น้ำตาลเข้ม

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6           5           3          3    เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1           6          3          3     ขาว

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2           6          3          3      ดำ

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3           6          3          3       ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4           6          3          3      น้ำเงิน

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5           6          3          3      น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6           6           3          3    เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1


 

 

  

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)   สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1           7          4          3.5  ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2


 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)   สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2           7          4          3.5   ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3           7          4          3.5     ดำด้าน

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4           7          4          3.5   น้ำเงิน

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5           7          4          3.5 น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6           7          4          3.5  เหลือง

 

 

Visitors: 209,012