โกดังสำเร็จรูป

โกดังสำเร็จรูป

โกดังสำเร็จรูปคืออาคารที่มีโครงสร้างเหล็กและผนังที่ผลิตจากโรงงานแล้วนำมาประกอบที่หน้างาน มีข้อดีคือประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และแรงงานในการก่อสร้าง สามารถเคลื่อนย้ายหรือถอดประกอบได้ และมีความแข็งแรงทนทาน โกดังสำเร็จรูปมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น โรงงาน คลังสินค้า ตลาด สนามกีฬา โรงยิม ฯลฯ

ขนาดของโกดังสำเร็จรูป

ขนาดของโกดังสำเร็จรูปขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของผู้ใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว โกดังสำเร็จรูปมีความกว้างตั้งแต่ 4 เมตรถึง 35 เมตร ความสูงตั้งแต่ 4 เมตรถึง 15 เมตร และความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด โดยมีการแบ่งประเภทตามวัสดุและรูปแบบของโครงสร้างเหล็ก ราคาของโกดังสำเร็จรูปจะแตกต่างกันไปตามขนาด วัสดุ และการออกแบบ ซึ่งสามารถขอใบเสนอราคาได้จากบริษัทที่รับสร้างโกดัง


โกดังสำเร็จรูป Model MW-01

โกดังสำเร็จรูป Model MW-01    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)                     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011            5            3           3    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012            6            3           3     ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012            7            4          3.5    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1           5         3        3   ขาว

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2           5         3        3   ดำ

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3           5         3        3   ดำด้าน

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4   5   3 3   น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5           5         3        3   น้ำตาลเข้ม

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6 5  3 3   เหลือง

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1           6         3        3   ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2           6         3        3   ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3           6         3        3   ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4

 

 

 

  

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4           6         3        3  น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5           6         3        3   น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6           6         3        3   เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1           7         4        3.5  ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2           7         4        3.5    ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3           7         4        3.5  ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4           7         4        3.5    น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5           7         4        3.5    น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6

 

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6           7         4        3.5  เหลือง

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร) สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021 7 5 4.5     ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022 8 5 4.5     ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023 9 6 4.5     ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 


 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1    ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1           7         5        4.5   ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2   ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2           7         5        4.5    ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3   ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3           7         5        4.5   ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4   ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4           7         5        4.5   น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5   ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5           7         5        4.5    น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6   ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6           7         5        4.5   เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1    ความกว้าง (เมตร)      ความยาว (เมตร)      ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1             8            5          4.5      ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2

  

  

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2
   ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2             8            5          4.5      ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3             8            5           4.5    ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4             8            5          4.5    น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5             8            5          4.5  น้ำตาลเข้ม 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6             8            5          4.5   เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1            9          6         4.5   ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2            9          6         4.5   ดำ

 

 

 โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3           9          6        4.5   ดำด้าน

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4 9 6 4.5   น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5 ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5 9 6 4.5 น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6   ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6           9         6        4.5 เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-03

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-03

โกดังสำเร็จรูป Model MW-03    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)                      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-031          10.50            8           5    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-032          10.50            8           5    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-033          10.50            8          5    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 

 

Visitors: 209,011