เหล็กรูปพรรณ และการนำไปใช้งาน

เหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กชนิดหนึ่งที่ผ่านกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็นรูปทรงต่างๆ ให้เหมาะสมกับการงานแต่ละประเภท และช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในด้านการใช้งาน โดยเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (Cold formed structural steel) คือ เหล็กที่ผ่านกรรมวิธีขึ้นรูปเหล็กในอุณหภูมิปกติ โดยจะใช้วัสดุเป็นเหล็กแผ่นเรียบเอามารีด โค้ง และตัดตามขนาดที่ต้องการ


วัสดุการผลิตเหล็กรูปพรรณ

วัสดุการผลิตเหล็กรูปพรรณมาจากเหล็กแผ่นรีดร้อน หรือเหล็กแผ่นชุบสังกะสี โดยจะนำมาพับ ม้วนงอแผ่นเหล็กม้วน และเชื่อมปิดรอยต่อแผ่นยาวตลอดแนว ให้มีขนาดรูปทรงตามการใช้งาน เหมาะสำหรับ งานโครงสร้าง เสา และโครงหลังคา


เหล็กรูปพรรณ ที่นิยมใช้

เหล็กรูปพรรณที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างมาจากเหล็กแผ่นรีดร้อน หรือเหล็กแผ่นชุบสังกะสี โดยจะนำมาพับ ม้วนงอแผ่นเหล็กม้วน และเชื่อมปิดรอยต่อแผ่นยาวตลอดแนว ให้มีขนาดรูปทรงตามการใช้งาน เหมาะสำหรับ งานโครงสร้าง เสา และโครงหลังคา ประเภทของเหล็กที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างได้แก่ เหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Hot-Rolled Structural Steel) เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (Cold Formed Structural Steel) และ เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ (Welded Structural Steel)


เหล็กรูปพรรณ ที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง

เหล็กรูปพรรณที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างมาจากเหล็กแผ่นรีดร้อน หรือเหล็กแผ่นชุบสังกะสี โดยจะนำมาพับ ม้วนงอแผ่นเหล็กม้วน และเชื่อมปิดรอยต่อแผ่นยาวตลอดแนว ให้มีขนาดรูปทรงตามการใช้งาน เหมาะสำหรับ งานโครงสร้าง เสา และโครงหลังคา ประเภทของเหล็กที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างได้แก่ เหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Hot-Rolled Structural Steel) เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (Cold Formed Structural Steel) และ เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ (Welded Structural Steel)


เหล็กรูปพรรณ ใช้งานอุตสาหกรรม

เหล็กรูปพรรณที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมมาจากเหล็กแผ่นรีดร้อน หรือเหล็กแผ่นชุบสังกะสี โดยจะนำมาพับ ม้วนงอแผ่นเหล็กม้วน และเชื่อมปิดรอยต่อแผ่นยาวตลอดแนว ให้มีขนาดรูปทรงตามการใช้งาน เหมาะสำหรับ งานโครงสร้าง เสา และโครงหลังคา ประเภทของเหล็กที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมได้แก่ เหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Hot-Rolled Structural Steel) เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (Cold Formed Structural Steel) และ เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ (Welded Structural Steel) 

Visitors: 198,023