เหล็กตัวซีคืออะไร

เหล็กตัวซีคือเหล็กชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาแปรรูปด้วยขั้นตอนการรีดร้อน ให้ได้สัดส่วน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร โดยเหล็กตัวซีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ (Structural steel) เหล็กตัวซีเหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น งานทำโครงหลังคา เสาค้ำยัน และโครงสร้างที่อยู่อาศัย เส้าค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เป็นต้น


ขนาดเหล็กตัวซีมาตรฐาน

เหล็กตัวซีมีขนาดตั้งแต่ 3,4,5,6 และ 8 นิ้ว มีความหนาตั้งแต่ 1.6,1.8,2.0,2.3,3.2 และ 4.0 mm


เหล็กตัวซี ใช้งานอะไรได้บ้าง

เหล็กตัวซีเป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาแปรรูปด้วยขั้นตอนการรีดร้อน ให้ได้สัดส่วน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร โดยเหล็กตัวซีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ (Structural steel) เหล็กตัวซีเหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น งานทำโครงหลังคา เสาค้ำยัน และโครงสร้างที่อยู่อาศัย เส้าค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เป็นต้น


ข้อดีของเหล็กตัวซี

เหล็กตัวซีมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ขึ้นโครงง่าย เมื่อเทียบกับงานคอนกรีต ทำให้ประหยัดได้เวลาได้มาก และ ควบคุมน้ำหนักตัวโครงสร้างได้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ เหล็กตัวซียังสามารถต่อกันได้ยาวถึง 600 เมตร 

Visitors: 209,014