เหล็กฉากคืออะไร

เหล็กฉาก คืออะไร

เหล็กฉากคือเหล็กที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 จากโรงงานภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน มีรูปทรงตัวแอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง โดยวิศวกรออกแบบให้เหล็กฉากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก และจัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน เป็นต้น


ขนาดเหล็กฉากที่นิยมใช้

เหล็กฉากมีขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 6 นิ้ว และมีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ไปจนถึง 35 มิลลิเมตร


ข้อดีของเหล็กฉาก

เหล็กฉากมีความสะดวกในการติดตั้ง ประหยัดแรงงานก่อสร้าง น้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับขนาดโครงสร้างโดยรวม เมื่อน้ำหนักโครงสร้างเบาก็จะทำให้น้ำหนักของฐานราก รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงไปด้วย เหล็กฉาก สามารถใช้ทำโครงสร้างอาคารได้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน และใช้ในการทำโครงสร้างอื่น ๆ เช่น ทำชั้นวางของอเนกประสงค์ รถเข็น บันได กล่อง และสำหรับเหล็กฉากแบบเจาะรู


เหล็กฉาก ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เหล็กฉากสามารถใช้ทำโครงสร้างอาคารได้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน และใช้ในการทำโครงสร้างอื่น ๆ เช่น ทำชั้นวางของอเนกประสงค์ รถเข็น บันได กล่อง และสำหรับเหล็กฉากแบบเจาะรู


ขนาดเหล็กฉาก

เหล็กฉากมีขนาดต่าง ๆ ตามมาตรฐาน TIS/JIS และมีความหนาตั้งแต่ 3 – 35 มม. ขนาดที่ใช้บ่อยคือ 25 x 25 x 3.0 มม., 30 x 30 x 3.0 มม., 50 x 50 x 4.0 มม., 50 x 50 x 5.0 มม., 50 x 50 x 6.0 มม. 

 

 

Visitors: 209,011