หมวดที่ 8 บ้านและสวน


 • @spg5 (15).png
  เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า (หรือที่เรียกว่า “grass trimmer”) ใช้สำหรับตัดหญ้าและพืชอื่นๆ ในพื้นที่ที่ยากต่อการใช้มือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีพืชอื่นๆ รกค้า...

 • @spg5 (16).png
  ชุดโต๊ะอาหาร ชุดโต๊ะอาหารคือชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบด้วยโต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร มักมีหลายสไตล์และวัสดุ เช่น โต๊ะไม้, โต๊ะแก้ว, หรือโต๊ะโลหะ

 • @spg5 (17).png
  เครื่องย่อยกิ่งไม้และวัชพืช เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้คือเครื่องมือที่ใช้ในการย่อยวัสดุทางการเกษตร เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ และพวกเศษวัชพืช ให้มีขนาดเล็กลง การใช้เครื่องย่อยกิ่งไม้ช่วยลดขยะ...

 • @spg5 (18).png
  พลาสติกคลุมดิน พลาสติกคลุมดินเป็นวัสดุทางการเกษตรที่ใช้คลุมหน้าดินหรือแปลงเกษตร มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติก มีหลายประเภทที่ใช้กัน โดยทั่วไป พลาสติกคลุมดินมีความหนาแน่นต่ำ (LDPE), ...
Visitors: 209,011