รั้วลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามหีบเพลง หรือ ลวดหนามทหาร ตามหลักมาตรฐานสากล มีทั้งหมด 2 รุ่น คือ BTO-22 หรือ BTO-26 โดยใช้วัตถุดิบเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี มีแถบแผ่นใบมีด หุ้มจับบนแกนลวดคล้ายหนาม และนำมาขดเป็นวงกลมไขว้หลายวงเป็นเส้นคู่


ขนาดลวดหนามหีบเพลง

ขนาดลวดหนามหีบเพลงที่นิยมใช้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50-90 เซนติเมตร และความยาวของลวดหนามหีบเพลงขึ้นอยู่กับการใช้งาน


การติดตั้งลวดหนามหีบเพลง

การติดตั้งลวดหนามหีบเพลงนั้นสามารถติดตั้งได้ทั้งบนรั้วอาคารหรือวางกับพื้น โดยการกลางออกเป็นวงเกลียว โดยส่วนมากใช้เบอร์ 13 และ 14 ในการติดตั้ง


การใช้งานลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามหีบเพลงใช้สำหรับเป็นเครื่องป้องกันและกีดขวางได้ดี โดยส่วนมากใช้ติดตั้งบนรั้วอาคารหรือวางกับพื้น โดยการกลางออกเป็นวงเกลียว โดยส่วนมากใช้เบอร์ 13 และ 14 ในการติดตั้ง ลวดหนามหีบเพลงมีลักษณะการใช้งานเหมือน ลวดหนาม แต่มีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า พร้อมใบมีดที่แหลมคม


ข้อดีของลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามหีบเพลงมีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า พร้อมใบมีดที่แหลมคม โดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับเป็นเครื่องป้องกันและกีดขวางได้ดี โดยส่วนมากใช้ติดตั้งบนรั้วอาคารหรือวางกับพื้น โดยการกลางออกเป็นวงเกลียว โดยส่วนมากใช้เบอร์ 13 และ 14 ในการติดตั้ง ลวดหนามหีบเพลงมีลักษณะการใช้งานเหมือน ลวดหนาม แต่มีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า พร้อมใบมีดที่แหลมคม 

Visitors: 209,012