รั้วลวดหนามล้อมพื้นที่

รั้วลวดหนามคือวัสดุกันของที่ใช้ในการกั้นพื้นที่หรือเขตแบ่งแยก โดยมีลวดหนามติดอยู่บนลวดเหล็ก ซึ่งจะมีหนามหรือขนาดที่มีลวดยาวๆ ที่ตั้งอยู่ตามระยะต่างๆ ซึ่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการบุกรุกหรือการเข้ามาในพื้นที่ที่จำกัด รั้วลวดหนามใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย สนามกีฬา โรงเรียน ที่จอดรถ สนามหญ้า หรือแหล่งอื่นๆ ที่ต้องการการกั้นแยกเขต


วัสดุที่ใช้ทำรั้วลวดหนาม

รั้วลวดหนามทำจากลวดเหล็กที่มีหนามหรือขนาดที่มีลวดยาวๆ ติดอยู่บนลวดเหล็ก ซึ่งจะมีหนามหรือขนาดที่มีลวดยาวๆ ที่ตั้งอยู่ตามระยะต่างๆ ซึ่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการบุกรุกหรือการเข้ามาในพื้นที่ที่จำกัด


ขนาดของลวดหนามที่ใช้ในการทำรั้วลวดหนาม

ขนาดของลวดหนามที่ใช้กันส่วนใหญ่มีทั้งเบอร์ 12 และเบอร์ 14 ซึ่งแตกต่างกันตรงความหนา และขนาดที่นิยมใช้ในการทำรั้วลวดมักเลือกใช้เบอร์ 14 เพราะมีความหนาและขนาดเส้นใหญ่กว่า


วิธีการติดตั้งรั้วลวดหนาม

วิธีการติดตั้งรั้วลวดหนามมีหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ใช้แคล้มตัว L ล็อคให้แน่น โดยนำปลายลวดหนามข้างหนึ่งมาพันกับเสาหลัก แล้วใช้แคล้มตัว L ล็อคให้แน่น


รั้วลวดหนาม แบบ มีกี่แบบ

รั้วลวดหนามมีแบบต่างๆ อยู่หลายแบบ โดยทั่วไปแล้วจะมีลวดหนาม 2-4 แฉก และมีการพันเกลียวหนามอยู่ 2 แบบคือการพันเกลียวหนามแบบธรรมดา (Conventional) และการพันเกลียวหนามแบบไขว้สลับ (Reversed Twist)  สำหรับขนาดของลวดหนามที่ใช้ผลิตรั้วลวดหนามในปัจจุบัน จะใช้เบอร์ 13, เบอร์ 14 และ เบอร์ 15Visitors: 209,009