ยางมะตอย CSS–1

ยางมะตอย CSS–1  บรรจุภัณฑ์ : 1 ถังใหญ่ ขนาด 200 ลิตร

ยางมะตอยน้ำ (Cationic Slow Setting)  ผลิตโดยการนำยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ มาตีให้กระจายเป็นอนุภาคเม็ดเล็กๆยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นที่ผิวมีประจุบวก โดยมีอัตราการจับตัวหรือการระเหยออกของน้ำช้า อยู่ในน้ำรวมกับสารเคมีประเภทอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) จนกลายเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนำไปใช้งาน น้ำที่อยู่ในแอสฟัลต์อิมัลชั่นจะระเหยไป คงเหลือไว้แต่แอสฟัลต์ให้เกาะตัวกันเป็นฟิล์มต่อเนื่องเคลือบหุ้มวัสดุมวลรวมหรือพื้นผิวทาง สำหรับใช้ในการซ่อมถนน ใช้สำหรับการทำงานพ่นลาดบนชั้นพื้นทางที่เตรียมไว้ เพื่อให้แอสฟัลต์ซึมลงในช่องว่างของชั้นพื้นทาง ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นผ่าน และเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมติดกับผิวทางที่จะสร้างทับไว้ข้างบน

การนำไปใช้งาน : การเตรียมพื้นทาง งาน Prime Coat โดยการพ่นลาดบนชั้นพื้นทางที่เตรียมไว้ในอัตราส่วน 0.8-1.4 ลิตรต่อตารางเมตร ทิ้งไว้อย่างน้อย 1-2 วัน ยาง CSS – 1 ถึงจะแห้ง

 


 


Visitors: 209,014