ถังบำบัดน้ำเสีย

 
 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) ความสูง (เมตร) ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสีย PH600 0.98 1.04 600
ถังบำบัดน้ำเสีย PH800 1.08 1.15 800
ถังบำบัดน้ำเสีย PH1000 1.26 1.23 1000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH1200 1.26 1.40 1200
ถังบำบัดน้ำเสีย PH1600 1.26 1.53 1600
ถังบำบัดน้ำเสีย PH2000 1.35 1.70 2000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH3000 1.50 1.80 3000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH4000 1.80 2.15 4000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH5000 1.70 2.30 5000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH6000 1.90 2.20 6000

 

 


ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.) ความสูง (ม.) ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสีย PH600-O 0.98 1.04 600
ถังบำบัดน้ำเสีย PH800-O 1.08 1.15 800
ถังบำบัดน้ำเสีย PH1000-O 1.26 1.23 100
ถังบำบัดน้ำเสีย PH1200-O 1.26 1.40 1200
ถังบำบัดน้ำเสีย PH1600-O 1.26 1.53 1600
ถังบำบัดน้ำเสีย PH2000-O 1.35 1.7 2000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH3000-O 1.5 1.8 3000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH4000-O 1.8 2.15 4000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH5000-O 1.7 2.3 5000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH6000-O 1.9 2.2 6000

 

 

ถังบำบัดน้ำเสียแบบแคปซูล

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น ความกว้าง (ม.) ความสูง (ม.) ความยาว (ม.) ปริมาตร (ลิตน)
ถังบำบัดน้ำเสีย PH10000-C 1.80 1.90 6.50 10000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH20000-C 1.80 1.90 8.50 20000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH30000-C 2.50 2.60 6.60 30000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH40000-C 2.50 2.60 8.60 40000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH50000-C 2.50 2.90 11 50000

 


Visitors: 209,009