ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ฝาปิดบ่อพักน้ำ

     เป็นฝาท่อที่ใช้เหล็กแผ่น หรือเหล็กแบนในการผลิต สั่งผลิตได้ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ เพียงแค่มีขนาด ความกว้าง + ความยาว + ความสูง +ความหนาเหล็กที่ต้องการ ก็สามารถสั่งผลิตสั่งซื้อตะแกรงเหล็กฝาท่อกับเราได้แล้ว 

สีที่ใช้ มีด้วยกัน 2 แบบ คือ ชุบกัลวาไนซ์ ซึ่งการชุบกัลวาไนซ์นั้นจะมีความนิยมมากกว่าการพ่นสีทั่วไป ยืดอายุการเกิดสนิมได้ยาวนานขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลาการเกิดสนิมที่ชิ้นงานก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมบริเวณที่ใช้ตะแกรงเหล็กฝาท่อด้วยเช่นกัน หรืออย่างที่สอง คือ การพ่นสี วิธีนี้ก็จะช่วยให้ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำนี้มีสีสันตามที่ต้องการได้ 

เลือกซื้อเลือกสั่งตะแกรงเหล็กฝาท่อตามโมเดลด้านล่างนี้ได้เลยหรือหากมีขนาดที่แตกต่างออกไปจากนี้ สามารถสั่งผลิตขนาดอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

 


ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รุ่นความหนาเหล็ก 6 mm.

ตะแกรงฝาท่อเหล็ก

รุ่นความสูงบ่า 50 mm.

Model ES-01

Model ES-01ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-011ตะแกรงเหล็กฝาท่อ450450506
ES-012ตะแกรงเหล็กฝาท่อ600600506
ES-013ตะแกรงเหล็กฝาท่อ800800506
ES-014ตะแกรงเหล็กฝาท่อ10001000506
ES-015ตะแกรงเหล็กฝาท่อ12001200506

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็ก

รุ่นความสูงบ่า 50 mm.

Model ES-02

Model ES-02ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-021ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ3001000506
ES-022ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ4001000506
ES-023ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ5001000506
ES-024ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ6001000506
ES-025ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ8001000506

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 75 mm.

Model ES-03

Model ES-03ฝาท่อเหล็กความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-031ฝาท่อเหล็ก450450756
ES-032ฝาท่อเหล็ก600600756
ES-033ฝาท่อเหล็ก800800756
ES-034ฝาท่อเหล็ก10001000756
ES-035ฝาท่อเหล็ก12001200756

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-04

Model ES-04ฝาบ่อเหล็กความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-041ฝาบ่อเหล็ก3001000756
ES-042ฝาบ่อเหล็ก4001000756
ES-043ฝาบ่อเหล็ก5001000756
ES-044ฝาบ่อเหล็ก6001000756
ES-045ฝาบ่อเหล็ก8001000756

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-05

Model ES-05ฝาท่อระบายน้ำความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-051ฝาท่อระบายน้ำ4504501006
ES-052ฝาท่อระบายน้ำ6006001006
ES-053ฝาท่อระบายน้ำ8008001006
ES-054ฝาท่อระบายน้ำ100010001006
ES-055ฝาท่อระบายน้ำ120012001006

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-06

Model ES-06ฝาปิดบ่อพักเหล็กความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-061ฝาปิดบ่อพักเหล็ก30010001006
ES-062ฝาปิดบ่อพักเหล็ก40010001006
ES-063ฝาปิดบ่อพักเหล็ก50010001006
ES-064ฝาปิดบ่อพักเหล็ก60010001006
ES-065ฝาปิดบ่อพักเหล็ก80010001006

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รุ่นความหนาเหล็ก 9 mm.

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-07

Model ES-07ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-071ตะแกรงเหล็กฝาท่อ450450509
ES-072ตะแกรงเหล็กฝาท่อ600600509
ES-073ตะแกรงเหล็กฝาท่อ800800509
ES-074ตะแกรงเหล็กฝาท่อ10001000509
ES-075ตะแกรงเหล็กฝาท่อ12001200509

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-08

Model ES-08ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-081ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ3001000509
ES-082ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ4001000509
ES-083ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ5001000509
ES-084ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ6001000509
ES-085ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ8001000509

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-09

Model ES-09ฝาท่อเหล็กความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-091ฝาท่อเหล็ก450450759
ES-092ฝาท่อเหล็ก600600759
ES-093ฝาท่อเหล็ก800800759
ES-094ฝาท่อเหล็ก10001000759
ES-095ฝาท่อเหล็ก12001200759

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-10

Model ES-10ฝาบ่อเหล็กความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-101ฝาบ่อเหล็ก3001000759
ES-102ฝาบ่อเหล็ก4001000759
ES-103ฝาบ่อเหล็ก5001000759
ES-104ฝาบ่อเหล็ก6001000759
ES-105ฝาบ่อเหล็ก8001000759

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-11

Model ES-11ฝาท่อระบายน้ำความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-111ฝาท่อระบายน้ำ4504501009
ES-112ฝาท่อระบายน้ำ6006001009
ES-113ฝาท่อระบายน้ำ8008001009
ES-114ฝาท่อระบายน้ำ100010001009
ES-115ฝาท่อระบายน้ำ120012001009

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-12

Model ES-12ฝาปิดบ่อพักเหล็กความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-121ฝาปิดบ่อพักเหล็ก30010001009
ES-122ฝาปิดบ่อพักเหล็ก40010001009
ES-123ฝาปิดบ่อพักเหล็ก50010001009
ES-124ฝาปิดบ่อพักเหล็ก60010001009
ES-125ฝาปิดบ่อพักเหล็ก80010001009

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

Visitors: 209,011